LAWATAN PENANDA ARAS KE PUSAT KECEMERLANGAN PENDIDIKAN TINGGI (HICoE) - INSTITUTE OF MICROENGINEERING & NANOELECTRONICS (IMEN), UKM

 

14 Jun 2022 - Lawatan ini bertujuan mengenalpasti amalan terbaik HICoE tersebut dalam memastikan kelestarian kecemerlangan dalam penyelidikan, sebagai mentor kepada CoE UiTM agar bersedia untuk memohon status HICoE kelak, kolaborasi penyelidikan, juga sebagai salah satu inisiatif bagi meningkatkan impak penyelidikan CoE, UiTM.