PERBINCANGAN BAGI MERANGKA STRATEGI, INSIATIF, DAN PELAN TINDAKAN KE ARAH PENARAFAN PUSAT KECEMERLANGAN TINGGI (HICoE) BERDASARKAN KEPADA HALATUJU DAN PENCAPAIAN SEMASA PUSAT KECEMERLANGAN (CoE) – MRI

 

Tarikh : 16 Jun 2022 (Khamis)
Masa : 2.30 petang - 5.00 petang
Tempat: Microwave Research Institute (MRI)
Menara 2, Blok 4, Aras 9, Kompleks Kejuruteraan Sultan Abdul Halim Syah, Universiti Teknologi MARA (UiTM)