PERBINCANGAN BAGI MERANGKA STRATEGI, INSIATIF, DAN PELAN TINDAKAN KE ARAH PENARAFAN PUSAT KECEMERLANGAN PENDIDIKAN TINGGI (HICoE) BERDASARKAN KEPADA HALATUJU DAN PENCAPAIAN SEMASA PUSAT KECEMERLANGAN (CoE) - SMRI

 

Tarikh : 17 Jun 2022 (Jumaat)
Masa : 9 pagi - 12.00 tengahari
Tempat: Smart Manufacturing Research Institute (SMRI)
Menara 1, Blok 3, Aras 5, Kompleks Kejuruteraan Sultan Abdul Halim Syah, Universiti Teknologi MARA (UiTM)